Servislerimiz

Daha iyi bir dünya için işbirlikçi, yenilikçi ve sürdürülebilir mimari tasarım çözümleri.

Danışmanlık

Kullanmayı planladığınız alanlar hakkında, kişiselleştirilmiş ve planlanmış bir tasarım desteğini sağlamak için ekip arkadaşlarımız sizleri bekliyor. Profesyonel ekibimiz sayesinde geliştirilebilir ve sürdürülebilir tasarımlar yapabilir ve hayatınızı güzelleştirebilirsiniz.

Tasarım Süreci

Bir mimari tasarımımızın süreci tipik olarak birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak, müşterimizin ihtiyaçları ve gereksinimleri bir taslak altında toplanır. Ardından, projenin vizyonunu özetleyen kavramsal tasarımlar oluşturulur. Bunu, kavramsal tasarımların müşteriden ve diğer paydaşlardan gelen geri bildirimlere göre revize edildiği tasarım geliştirme takip eder.

Proje Yönetimi

Mimarlıkta etkili proje yönetimi, iletişim becerileri, problem çözme yetenekleri ve kaynakları verimli bir şekilde yönetme becerisi ile ekibimiz aktif olarak projelerimizin yönetimi yapıyoruz. Proje yöneticilerimiz, inşaat sürecinde ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri ve çatışmaları öngörüp sizin için bu süreci en kolay haline getirmeye özen gösteriyor

Expert services for development and construction.

Permitting and Approvals

Permitting and approvals are a critical aspect of the architectural design process, as they ensure that the design meets all applicable codes, regulations, and standardsOverall, the permitting and approvals process is a complex and time-consuming aspect of architectural design. Architectural companies play a critical role in ensuring that their clients' projects comply with all applicable regulations and requirements and obtain the necessary permits and approvals to proceed with construction. By working with an experienced architectural company, clients can ensure that their projects proceed smoothly and efficiently through the permitting and approvals process.

Construction Documents

Construction documents are a critical aspect of the architectural design process, as they provide detailed information about the design and specifications required for construction. Architectural companies provide a range of services related to construction documentsOverall, construction documents are an essential aspect of the architectural design process, as they provide detailed information required for construction and serve as a communication tool between the design team and the construction team. By working with an experienced architectural company, clients can ensure that their construction documents are accurate, detailed, and meet all applicable regulations and requirements.

Bidding and Negoatiation

Bidding and negotiation are important services provided by architectural companies to help clients obtain the best value for their construction projects. These services involve soliciting bids from potential contractors and negotiating contracts to ensure that the project is completed within budget and on timeOverall, bidding and negotiation services provided by architectural companies are essential to ensure that clients obtain the best value for their construction projects. By working with an experienced architectural company, clients can ensure that they receive competitive bids from qualified contractors and negotiate contracts that meet their needs and budget requirements.

"Tasarımların Arkasındaki Takım"

"Ekibimiz, olağanüstü alanlar yaratma hedefini paylaşan deneyimli mimarlar, tasarımcılar ve proje yöneticilerinden oluşuyor.

Alisson Taylor

Team Manager

Roger Craig

CEO

Linda Cooper

CTO

Alisson Taylor

Team Manager

Roger Craig

CEO

Linda Cooper

CTO

"Stay Connected"